#BN91

Lên phương án kỹ lưỡng để đưa BN 91 về nước an toàn
06:09 10/07/2020

Bộ Y tế đã tính toán kỹ lưỡng mọi tình huống có thể xảy ra với bệnh nhân 91 về y tế, dinh dưỡng, văn hóa,… để có những phương án tối ưu, bảo đảm bệnh nhân chuyển viện về nước an toàn, sức khỏe ổn định vào ngày 12-7 tới đây.