#AIPA 41

Thành công của Đại hội đồng AIPA 41 thể hiện sự chủ động thích ứng và năng lực tổ chức của Quốc hội Việt Nam
16:56 20/10/2020

Cùng với thành công của các hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2020 của Việt Nam như Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thành công của Đại hội đồng (ĐHĐ) AIPA 41 đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại hội đồng AIPA 41 và dấu ấn Quốc hội Việt Nam
06:00 13/09/2020

Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á (AIPA) với chủ đề "Ngoại giao Nghị viện vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" đã thành công tốt đẹp và đạt nhiều kết quả. Thành công của Ðại hội đồng lần này đã góp phần khẳng định năng lực và nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại hội đồng AIPA 41 thông qua Thông cáo chung
10:25 10/09/2020

Tại phiên toàn thể thứ hai Đại hội đồng AIPA 41, các Nghị viện thành viên đã nhất trí thông qua Thông cáo chung dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41.

ASEAN tăng cường năng lực giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống
20:11 09/09/2020

Tại phiên họp trực tuyến của Ủy ban Chính trị AIPA, đại diện các nghị viện thành viên khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, tăng cường năng lực của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và tự cường
19:26 08/09/2020

Tại phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA 41, các ý kiến phát biểu đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng phù hợp với mối quan tâm chung của các nước trong khu vực và nhu cầu xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, tự cường.