#8%/năm

Kinh tế Lào tăng trưởng bình quân 5,8%/năm
18:33 29/10/2020

Mặc dù kinh tế Lào hiện đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên trong 5 năm qua, nền kinh tế Lào đạt mức tăng trưởng bình quân 5,8%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 2.664 USD.