#45 năm Quốc khánh Lào

Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào
16:22 01/12/2020

Ngày 1-12, Đại biện lâm thời nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Trịnh Thị Tâm dẫn đầu Đoàn đại diện Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đến trụ sở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Lào ở Thủ đô Vientiane, chúc mừng 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2020).