#269 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế

Thêm 269 công dân hoàn thành thời gian cách ly
16:29 07/08/2020

Sáng 7-8, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi trao Giấy chứng nhận cho 269 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung về với gia đình, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.