#23 tạng

Kỷ lục ghép 23 tạng trong 13 ngày
08:20 16/09/2020

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp tục ghi thêm những kỷ lục trong ghép tạng với việc triển khai ghép 23 tạng chỉ trong 13 ngày. Bệnh viện cũng lần đầu tiên thực hiện hai ca ghép tim liên tiếp chỉ trong hai ngày.