#1440 tiến sĩ y học

40 năm đào tạo cho đất nước 1.440 tiến sĩ y học
19:36 24/11/2020

Đó là thành quả mà Trường đại học Y Hà Nội đạt được trong chặng đường 40 năm (1980-2020) đào tạo tiến sĩ. Trường đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo tiến sĩ nhiều nhất cả nước trong khối ngành sức khỏe.