Thu hoạch rau sạch trong nhà lưới tại TP Đà Lạt.

Thứ Hai, 08-07-2019, 01:48

Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 53 nghìn héc-ta sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với thu nhập bình quân đạt 320 triệu đồng/ha, cao hơn từ 30 đến 50% so với sản xuất nông nghiệp thông thường. Các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được sản xuất an toàn, mẫu mã đẹp, dán tem truy xuất nguồn gốc cho nên khoảng 60% sản lượng nông sản được các đơn vị ký hợp đồng bao tiêu.

Ảnh: ĐĂNG ANH