Mô hình trồng khoai tây sạch, ứng dụng công nghệ cao tại Viện Sinh học nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Chủ Nhật, 23-02-2020, 01:30

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở giáo dục và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Với định hướng phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, Học viện đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Ảnh: ĐĂNG KHOA