Cơ chế hậu kiểm giúp giảm hơn 800 tỷ đồng cho doanh nghiệp

Thứ Sáu, 08-01-2021, 20:29
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021, Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, đã hoàn thành xây dựng phần mềm, kết nối với cơ chế một cửa quốc gia đối với sáu thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và công nghệ (KH và CN). 

Hiện, Tổng cục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan triển khai cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính của Bộ KH và CN và duy trì sáu thủ tục hành chính kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trung bình các năm gần đây có khoảng hơn 120.000 lượt hồ sơ được giải quyết, góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Tổng cục đã xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia..

Nhờ áp dụng cơ chế “chuyển mạnh sang hậu kiểm” đối với các sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH và CN và sau khi triển khai áp dụng Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ KH và CN,  Tổng cục đã cắt giảm khoảng 96% số lô hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan. Đồng thời, giảm thời gian kiểm tra chất lượng nhập khẩu từ 23 ngày trước đây xuống còn một ngày. Giai đoạn 2017 - 2020, chi phí đối với gần 280.000 lô hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH và CN chuyển sang cơ chế hậu kiểm đã giảm khoảng 3.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp (bao gồm chi phí lưu kho, bãi; chi phí cho người đi làm thủ tục nhập khẩu). Riêng năm 2020, chi phí đối với hàng hóa nhập khẩu cho hơn 84.000 lô hàng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH và CN chuyển sang cơ chế hậu kiểm đã giảm hơn 832 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Năm 2020, để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dich Covid-19, Tổng cục đã hỗ trợ cung cấp miễn phí các tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực trong lĩnh vực trang thiết bị y tế; phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn, xây dựng tiêu chuẩn máy thở, khẩu trang y tế, hỗ trợ Tập đoàn Vingroup trong việc sản xuất máy thở thông qua hoạt động hỗ trợ về đo lường, đánh giá chứng nhận. Ngoài ra, đã tổ chức nhiều khóa đào tạo miễn phí cho doanh nghiệp về giải pháp quản trị để ổn định sản xuất kinh doanh, cải tiến năng suất lao động sau đại dịch Covid-19; tham mưu Bộ KH và CN kiến nghị Bộ Tài chính giảm 50% mức phí cấp xác nhận sử dụng mã nước ngoài.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng KH và CN Huỳnh Thành Đạt đề nghị, thời gian tới, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần tập trung triển khai hiệu qua các đề án, chương tình đã được Chính phủ phê duyệt, như: Tăng cường đổi mới  hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam năng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế; đề án triển khai áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc; chương trình quốc gia hỗ trợ doanh  nghiệp nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa. Đồng thời tập trung triển khai cắt giảm điều kiện doanh doanh và thủ tục hành chính thuộc  lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính mà Tổng cục đang cung cấp theo hướng tăng cường trực tuyến mức độ 3,4 tạo thuận lựi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

TUẤN ANH