Vẻ đẹp cố đô

Thứ Ba, 11-06-2019, 20:03
(ẢNH: VŨ MINH ĐỨC – HÀ NỘI)

NDĐT - Cố đô Huế - một mảnh đất thơ, mảnh đất của đền đài, lăng tẩm, nơi chất chứa bao câu chuyện lịch sử. Cho đến ngày hôm nay, dù trải qua bao biến thiên lịch sử, Huế vẫn bảo tồn được chân dung của một kinh đô, bảo tồn được “Một kiệt tác về thơ kiến trúc đô thị” với hàng trăm công trình nghệ thuật tuyệt mỹ, phong phú và đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc.

(ẢNH: VŨ MINH ĐỨC – HÀ NỘI)

(ẢNH: VŨ MINH ĐỨC – HÀ NỘI)

(ẢNH: VŨ MINH ĐỨC – HÀ NỘI)

(ẢNH: VŨ MINH ĐỨC – HÀ NỘI)

(ẢNH: VŨ MINH ĐỨC – HÀ NỘI)

(ẢNH: VŨ MINH ĐỨC – HÀ NỘI)

(ẢNH: VŨ MINH ĐỨC – HÀ NỘI)

(ẢNH: VŨ MINH ĐỨC – HÀ NỘI)

ẢNH THAM GIA CUỘC THI ẢNH VẺ ĐẸP VIỆT NAM