Trong bối cảnh khó khăn chung, tỉnh Bắc Ninh vẫn nổi lên là điểm sáng về thu hút đầu tư. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,3 tỷ USD, nâng tổng số vốn đầu tư đăng ký toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại lên hơn 9,1 tỷ USD.

Chủ Nhật, 10/08/2014, 20:10:28
Trong bối cảnh khó khăn chung, tỉnh Bắc Ninh vẫn nổi lên là điểm sáng về thu hút đầu tư. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,3 tỷ USD, nâng tổng số vốn đầu tư đăng ký toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại lên hơn 9,1 tỷ USD.

Trong ảnh: Sản xuất điện thoại Samsung tại Khu công nghiệp Yên Phong. Ảnh: THANH HÀ