Bản tình ca Kon Chư Răng

Thứ Ba, 13-08-2019, 11:11
(ẢNH: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI – BÌNH ĐỊNH)

NDĐT - Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng nằm giữa khu rừng nguyên sinh trong vùng chuyển tiếp giữa Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây rộng trên 200.000ha của bốn tỉnh là Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định. Cùng với sự đa dạng về hệ sinh thái vùng nhiệt đới, Kon Chư Răng còn được thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều thắng cảnh hùng vĩ. Hệ thống thác nước tại đây được xếp vào bậc nhất quốc gia, trong đó có 12 ngọn thác có độ cao từ 10m trở lên.

(ẢNH: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI – BÌNH ĐỊNH)

(ẢNH: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI – BÌNH ĐỊNH)

(ẢNH: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI – BÌNH ĐỊNH)

(ẢNH: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI – BÌNH ĐỊNH)

(ẢNH: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI – BÌNH ĐỊNH)

(ẢNH: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI – BÌNH ĐỊNH)

(ẢNH: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI – BÌNH ĐỊNH)

(ẢNH: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI – BÌNH ĐỊNH)

(ẢNH: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI – BÌNH ĐỊNH)

ẢNH DỰ THI CUỘC THI ẢNH VẺ ĐẸP VIỆT NAM