Sáu nhóm hành vi bị cấm trên không gian mạng
Sáu nhóm hành vi bị cấm trên không gian mạng

NDĐT - Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1-1-2019. Luật An ninh mạng với bảy chương, 43 điều, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tăng cường tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo
Tăng cường tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.

Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2018/NÐ-CP ngày 7-11-2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không

Theo Nghị định 162/2018/NÐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng vừa được Chính phủ ban hành, hành vi đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay sẽ bị phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng.

Về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
Về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 158/2018/NÐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (TCHC).

Quy định chi tiết về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Quy định chi tiết về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Quy định mới về điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Quy định mới về điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Nghị định 135/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NÐ-CP ngày 21-4-2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2018.

Bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24-10-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NÐ-CP ngày 14-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.