Về nghiệp vụ quản lý nợ công
Về nghiệp vụ quản lý nợ công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2018/NÐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công. Theo đó, mục tiêu quản lý rủi ro nhằm bảo đảm cơ cấu nợ công hợp lý, phù hợp với mục tiêu, định hướng đặt ra trong kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm đã được Quốc hội quyết định; bảo đảm khả năng trả nợ trong trung hạn và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ công; giảm thiệt hại có thể xảy ra trong tình huống xấu nhất với chi phí phát sinh hợp lý.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ, trong đó quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

Quy định về kiểm dịch y tế đối với hàng hóa
Quy định về kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2018/NĐ-CP, trong đó quy định rõ việc kiểm dịch y tế đối với hàng hóa.

Ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Cụ thể, trong Thông tư đã ban hành danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương cùng với danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo mã HS.

Quy định mới về kinh doanh khí
Quy định mới về kinh doanh khí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8 tới.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, ngày 7-8-2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
 Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2018/NÐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghị định mới về bảo hiểm nông nghiệp
Nghị định mới về bảo hiểm nông nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ cao nhất 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng (BLTD) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).