Yêu cầu các bộ, ngành xử lý ngay các vướng mắc trong tháng 5
Yêu cầu các bộ, ngành xử lý ngay các vướng mắc trong tháng 5

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn đôn đốc các bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Siết quy định nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Siết quy định nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

NDĐT- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Trong đó, có nội dung sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng chặt chẽ hơn đối với nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 7-5.

Quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định
Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Quy định điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
Quy định điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng vừa ký Quyết định số 18/2019/QÐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 33/2019/NÐ-CP về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (GTÐB).

Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NÐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Sửa đổi một số quy định về công chức cấp xã, phường, thị trấn
Sửa đổi một số quy định về công chức cấp xã, phường, thị trấn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5-12-2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.