Cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia
Cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia.

Thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Quy định mới về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai
Quy định mới về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai (PCTT); khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP (ngày 25-5-2017) của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục
Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ðề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu (GNHS-TL) vào Lưu trữ cơ quan (LTCQ), Lưu trữ lịch sử (LTLS).

Quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm
Quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm (BPBĐ), cung cấp thông tin về BPBĐ bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký BPBĐ.

Sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2017/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NÐ-CP ngày 4-4-2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.