Quy chế về Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Quy chế về Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (mạng lưới TBT) và Ban liên ngành TBT, nhằm thực thi các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Về chuyển DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
Về chuyển DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
Bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2017/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô-tô
Điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô-tô

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17-10-2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô-tô.

Hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2017/NÐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH).

Việc xuất cảnh, nhập cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia
Việc xuất cảnh, nhập cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 43/2017/QÐ-TTg quy định trách nhiệm, thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Quy định mới về đào tạo liên thông trong giáo dục nghề nghiệp
Quy định mới về đào tạo liên thông trong giáo dục nghề nghiệp

NDĐT- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 27/2017 quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Văn bản có hiệu lực từ ngày 5-11-2017.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1355/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL). Luật TGPL số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ ba, ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1359/QÐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14.