Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, ngày 7-8-2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
 Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2018/NÐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghị định mới về bảo hiểm nông nghiệp
Nghị định mới về bảo hiểm nông nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ cao nhất 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng (BLTD) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 11/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN).

Quy định một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
Quy định một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NÐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Theo đó, trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định).

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 2130/QÐ-TTg, giao bổ sung 14.033,795 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2017 cho 11 bộ, ngành và 48 địa phương để bố trí cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn theo quy định từ năm 2016 trở về trước.

Ðiều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Ðiều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2017/NÐ-CP về Ðiều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.