Quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế
Quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức (VTĐPT). Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 89/2011/NĐ-CP là về điều kiện kinh doanh VTĐPT quốc tế; thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh VTĐPT quốc tế.

Nâng mức xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp
Nâng mức xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Giữ bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Giữ bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng (CNNH) nước ngoài.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí khi tổ chức lễ hội
Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí khi tổ chức lễ hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ.

Chính sánh mới - quyết định mới
Chính sánh mới - quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NÐ-CP ngày 10-9-2014 quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 28/2018/QÐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Về nghiệp vụ quản lý nợ công
Về nghiệp vụ quản lý nợ công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2018/NÐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công. Theo đó, mục tiêu quản lý rủi ro nhằm bảo đảm cơ cấu nợ công hợp lý, phù hợp với mục tiêu, định hướng đặt ra trong kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm đã được Quốc hội quyết định; bảo đảm khả năng trả nợ trong trung hạn và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ công; giảm thiệt hại có thể xảy ra trong tình huống xấu nhất với chi phí phát sinh hợp lý.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ, trong đó quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

Quy định về kiểm dịch y tế đối với hàng hóa
Quy định về kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2018/NĐ-CP, trong đó quy định rõ việc kiểm dịch y tế đối với hàng hóa.