Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23-7-2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL).

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NÐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NÐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động (LÐ), bảo hiểm xã hội, đưa người LÐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2020/NÐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ đã ban hành Nghị định 21/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2017/NÐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Phê duyệt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn
Phê duyệt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Ngày 24-2, tại Quyết định số 294/QÐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu phát triển đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của các vùng đô thị lớn, trục hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế,...

Triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về phòng, chống và kiểm soát ma túy
Triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về phòng, chống và kiểm soát ma túy

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2020/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Theo đó, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ khi không có giấy phép hoặc hoạt động trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép sẽ bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng; với tổ chức là từ 80 đến 100 triệu đồng.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.