Phê duyệt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Thứ Ba, 25/02/2020, 01:37:28

Ngày 24-2, tại Quyết định số 294/QÐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu phát triển đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của các vùng đô thị lớn, trục hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế,...

Theo đó, nội dung quy hoạch yêu cầu phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh, thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; dự báo xu thế, kịch bản phát triển, biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống đô thị và nông thôn. Ðồng thời, xác định các yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia,...

PV