Ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Thứ Hai, 25/06/2018, 02:29:33

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Cụ thể, trong Thông tư đã ban hành danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương cùng với danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo mã HS.

Thông tư còn quy định các mẫu đơn, mẫu báo cáo cùng các biểu mẫu phối hợp, cung cấp thông tin và cơ quan cấp giấy phép của Bộ Công thương theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NÐ-CP; đồng thời, cũng quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, bao gồm: phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan, đối tượng và quy trình cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan.

PV