Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Ba, 12/06/2018, 19:07:09

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2018/NÐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo đó, Nghị định quy định khung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô của cán bộ lãnh đạo trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô theo cấp bậc quân hàm. Ðồng thời, quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ công tác chung của ban quản lý dự án,...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-7-2018.