Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Chủ Nhật, 04/02/2018, 19:50:08

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 11/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN).

Theo đó, ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty ĐSVN gồm: kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; quản lý bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt; cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia; kinh doanh phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thực hiện việc bảo trì, xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt; kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước, liên vận quốc tế và dịch vụ hỗ trợ các phương thức vận tải. Vốn điều lệ của Tổng công ty ĐSVN là 3.250 tỷ đồng.

Nhà nước là chủ sở hữu của Tổng công ty ĐSVN. Bộ Giao thông vận tải được phân công thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Tổng công ty ĐSVN theo quy định của pháp luật.