Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Thứ Bảy, 13/01/2018, 19:50:12

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NÐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Theo đó, trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định).

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Ðối tượng trẻ em được hỗ trợ gồm: trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người) đang học mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, các xã vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định; không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; hoặc là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ được thực hiện hai lần trong năm học, cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ em (khuyến khích tổ chức nấu ăn); hoặc chi trả tiền mặt cho cha mẹ, người chăm sóc,...