Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2020/NÐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Bổ sung điện gió, điện mặt trời vào diện thẩm định cấp giấy hoạt động
 Bổ sung điện gió, điện mặt trời vào diện thẩm định cấp giấy hoạt động

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Ðiều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 Ðiều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2020/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó nêu rõ, điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23-7-2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL).

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NÐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NÐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động (LÐ), bảo hiểm xã hội, đưa người LÐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2020/NÐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ đã ban hành Nghị định 21/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2017/NÐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.