Bồi thường tiền lương và bảo hiểm cho các giáo viên

Thứ Bảy, 20/04/2019, 03:52:50

Ngày 19-4, TAND huyện Tây Hòa đã tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là 12 giáo viên (bị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc vào năm 2017) và bị đơn là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này...

Theo đó, TAND huyện không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn yêu cầu hủy bỏ thông báo thôi hợp đồng lao động đối với các nguyên đơn; không nhận các nguyên đơn vào giảng dạy và chuyển sang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đồng thời, TAND huyện yêu cầu bị đơn bồi thường 72 triệu đồng đối với mỗi giáo viên có bằng đại học (8 người), hơn 65 triệu đồng đối với giáo viên có bằng cao đẳng (4 người) vì đã chấm dứt hợp đồng lao động không đúng luật.