VPS dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu quý 3 trên HNX

Thứ Năm, 08-10-2020, 13:00
(Ảnh minh họa)

Tổng kết từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho thấy, trong quý 3-2020, VPS là công ty chứng khoán (CTCK) có thị phần môi giới dẫn đầu trên cả ba thị trường: cổ phiếu niêm yết, UPCoM và phái sinh.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) quý 3-2020, ba CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất gồm VPS, HDB và SSI với thị phần lần lượt là 8,20%, 6,97% và 6,89%.

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý 3 chiếm 56,78% giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong đó, ba công ty có thị phần môi giới lớn nhất là VPS, HDB và SSI chiếm 22,06% thị phần giao dịch toàn thị trường này, giảm 0,74% so quý 2-2020.

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý 3-2020

STT Tên CTCK Thị phần (%)
1 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS 8,20%
2 Công ty cổ phần Chứng khoán HDB 6,97%
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 6,89%
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 6,78%
5 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) 5,69%
6 Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 4,96%
7 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 4,57%
8 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 4,41%
9 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 4,16%
10 Công ty TNHH Chứng khoán ACB 4,15%

Trên thị trường cổ phiếu UPCoM quý 3-2020, ba CTCK dẫn đầu thị phần môi giới UPCoM thuộc về CTCK VPS, SSI và VNDIRECT với thị phần lần lượt là 10,91%, 9,60% và 9,57%.

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý 3-2020 chiếm 63,52% giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong đó, ba công ty có thị phần môi giới lớn nhất là CTCK VPS, SSI và VNDIRECT chiếm 30,08% giá trị giao dịch toàn thị trường này, tăng 2,89% so quý 2.

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý 3-2020

STT Tên CTCK Thị phần (%)
1 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS 10,91%
2 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 9,60%
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 9,57%
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 6,16%
5 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 5,32%
6 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 4,85%
7 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương 4,40%
8 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 4,39%
9 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 4,18%
10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 4,14%

Trên thị trường chứng khoán phái sinh quý 3-2020, ba CTCK có thị phần môi giới lớn nhất gồm CTCK VPS, HSC và VNDIRECT với thị phần lần lượt là 52,05%, 12,54% và 8,06%.

Đáng chú ý, CTCK VPS tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu như hai quý trước và chiếm trên 50% thị phần của toàn thị trường.

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên TTCK phái sinh trong quý 3 chiếm 95,58% giá trị giao dịch toàn thị trường. Ba công ty có thị phần môi giới lớn nhất là CTCK VPS, HSC và VNDIRECT chiếm 72,65% thị phần giao dịch toàn thị trường này, tăng 1,26% so quý 2.

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý 3-2020

STT Tên thành viên Thị phần
1 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS 52,05%
2 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 12,54%
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 8,06%
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 6,87%
5 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 6,62%
6 Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam 2,43%
7 Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam 2,28%
8 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 2,17%
9 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,34%
10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1,22%

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý 3-2020, nhóm CTCK có thị phần trên 10% gồm năm CTCK: CTCK Bản Việt, CTCK Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCK VPS, CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCK TP Hồ Chí Minh.

10 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất trong quý 3-2020

STT Tên thành viên Nhóm
1  Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt Nhóm có thị
phần trên 10%
2  Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
3  Công ty Cổ phần Chứng khoán  VPS
4  Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển VN
5  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
6  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%
7  Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
8  Công ty TNHH Chứng khoán ACB Nhóm có thị
phần dưới 5%
9  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
10  Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
M.K