Vốn hóa sàn niêm yết HNX đạt gần 184 nghìn tỷ đồng

Thứ Năm, 03-10-2019, 07:48
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 3-10, cho biết, chỉ số HNX-Index đạt 105,05 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, tăng 2,67% so thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 183,83 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3,3% so thời điểm cuối tháng 8.

Trong tháng 9, tại Sở, có hai doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu mới và không có doanh nghiệp hủy niêm yết cổ phiếu. Tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 367 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 13,04 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 130,4 nghìn tỷ đồng.

Thanh khoản trên thị trường giảm nhẹ so tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường niêm yết đạt hơn 561 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 7,5 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 28,05 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 3,1% so tháng trước), tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 375 tỷ đồng/phiên (tăng 0,5% so tháng trước).

Về biến động của các chỉ số giá cổ phiếu các ngành, nhóm chỉ số tăng điểm gồm có chỉ số ngành Tài chính tăng nhiều nhất, tăng 8,22 điểm (tương ứng 5,11% so tháng trước) lên mức 169,15 điểm tại thời điểm ngày 30-9, chỉ số ngành Công nghiệp tăng 8,19 điểm (tương ứng 4,43%) lên mức 193,12 điểm.

Trong khi đó, nhóm chỉ số giảm điểm, chỉ có ngành Xây dựng giảm 3 điểm (tương ứng -2,29%) xuống mức 128,15 điểm. Chỉ số LargeCap tăng 4,73 điểm (tương ứng 3,06%) so tháng trước, đạt mức 159,41 điểm tại thời điểm cuối tháng 9, chỉ số Mid/SmallCap tăng 1,04%, đạt 154,29 điểm.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 9: SHB (92.070.895 CP); PVS (46.640.102 CP); ACB (46.209.154 CP); CEO (25.075.047 CP); SHS (21.084.312 CP).

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) giao dịch tổng cộng 28,1 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt mức hơn 410 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 194 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch bán ra đạt hơn 223 tỷ đồng. Tính chung trong cả tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 29 tỷ đồng.

5 cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất: SHB (4.341.500 CP); PVI (2.861.143 CP); HUT (2.189.000 CP); SHS (1.641.500 CP); PVS (1.156.667 CP).

5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất: PVS (3.726.635 CP); CEO (2.276.500 CP); SHS (2.209.225 CP); NET (1.748.836 CP); PVG (518.700 CP).

Tổng khối lượng giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 335 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,69% về khối lượng và 72,82% giá trị giao dịch toàn thị trường.

* Trên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh, trong tháng 9, có một mã sản phẩm là VN30F1909 đáo hạn ngày 19-9 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1911 vào ngày 20-9. Tại thời điểm cuối tháng 9, có bốn mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1910, VN30F1911, VN30F1912 và VN30F2003.

Trong tháng 9, giao dịch trên TTCK phái sinh giảm mạnh so tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 56.674 hợp đồng/phiên giảm 26,7% so tháng trước. Tuy nhiên, thị trường có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tháng với KLGD tăng dần và đạt 95.819 hợp đồng vào ngày 30-9, mức cao nhất trong tháng.

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 9-2019

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 9

Tháng 9

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

77.318

56.674

-26,7%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

17.676

19.849

12,29%

Mặc dù KLGD giảm mạnh song khối lượng mở (OI) toàn thị trường lại tăng 12,29% so tháng trước, đạt 19.849 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9. Trong đó phiên giao dịch ngày 12-9 có khối lượng OI cao nhất đạt 22.998 hợp đồng.

Đối với sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm, KLGD trong tháng 9 giảm mạnh so tháng trước. Trong tháng 9-2019, chỉ có 42 hợp đồng được giao dịch, chỉ bằng 36,5% so với tháng trước. Phiên có KLGD nhiều nhất ngày 11-9 có 16 hợp đồng được giao dịch. Khối lượng OI cuối tháng 9 là 10 hợp đồng, bằng 7,14% so cuối kỳ trước đó.

Bảng 2: Tổng hợp giao dịch HĐTL trái phiếu Chính phủ

Chỉ tiêu

Tháng 8-2019

Tháng 9-2019

Tăng giảm so với kỳ trước

KLGD bình quân phiên (hợp đồng)

5,23

2,1

-59,83%

Khối lượng OI cuối kỳ (hợp đồng)

140

10

-92,86%

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này giảm so tháng trước, chiếm 89,03% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Ngược lại, tỷ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng mạnh, đạt 10,35%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK chỉ chiếm một phần nhỏ (1,48%), phần còn lại là của các tổ chức khác. Đây cũng là tỷ trọng lớn nhất kể từ thời điểm khai trương thị trường cho thấy cơ cấu nhà đầu tư đang có sự chuyển dịch.

KLGD của NĐT nước ngoài trong tháng 9 giảm 2,4% so tháng trước, đạt 14.142 hợp đồng, chiếm 0,62% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Các giao dịch sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức là các ngân hàng và công ty chứng khoán. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chỉ chiếm 2,38% trên tổng KLGD sản phẩm HĐTL TPCP toàn thị trường.

Tại ngày 30-9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 83.981 tài khoản, tăng 3,03% so tháng trước.

M.K