SSI, TVSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX quý 3

Thứ Bảy, 05-10-2019, 08:49
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trong quý 3-2019, CTCP Chứng khoán SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, CTCP Chứng khoán Tân Việt dẫn đầu thị phần môi giới trên UPCoM.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, CTCP Chứng khoán SSI dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, chiếm 10,37% giá trị giao dịch toàn thị trường quý 3-2019. Đứng thứ hai là CTCP Chứng khoán VNDIRECT với giá trị môi giới chiếm 8,17% và thứ ba là CTCP Chứng khoán TP. HCM với 6,74%.

Tổng giá trị môi giới của top 10 CTCK chiếm 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường niêm yết HNX.

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường cổ phiếu niêm HNX trong quý 3-2019:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

10.37%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8.17%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

6.74%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

6.33%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5.68%

6

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

5.19%

7

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

5.00%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4.59%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

4.18%

10

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.75%


Trên thị trường UPCoM, CTCP Chứng khoán Tân Việt dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM quý 3/2019, với giá trị môi giới cổ phiếu chiếm 10,57% giá trị giao dịch toàn thị trường. CTCP Chứng khoán SSI đứng thứ hai với giá trị môi giới chiếm 9,82%.

Tổng giá trị môi giới của top 10 CTCK giao dịch cổ phiếu UPCoM chiếm 69,95% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường này.

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý 3-2019:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

10.57%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

9.82%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

9.27%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8.99%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

8.28%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

6.65%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

4.58%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

4.36%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4.11%

10

Công ty TNHH MTV chứng khoán Maybank Kim Eng

3.32%

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý 3-2019, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) gồm: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, CTCP Chứng khoán Bản Việt.

Nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, CTCP Chứng khoán VPS, CTCP Chứng khoán Thiên Việt, CTCP Chứng khoán VNDIRECT.

10 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất trong quý 3-2019:

STT

Tên thành viên

Nhóm

1

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

Nhóm có thị phần trên 10%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Nhóm có thị phần dưới 5%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, CTCP Chứng khoán VPS đang dẫn đầu với thị phần lên đến 55,92%. Ngoài ra, bốn CTCK có thị phần môi giới chứng khoán phái sinh trong top đầu, gồm có: CTCP Chứng khoán VNDIRECT với thị phần 12,14%; CTCP Chứng khoán MB với thị phần 10,28%; CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh với thị phần 7,01% và CTCP Chứng khoán SSI với thị phần 5,9%.

10 CTCK có thị phần môi giới chứng khoán phái sinh lớn nhất trong quý 3-2019:

STT

Tên Thành viên

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

55.92%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

12.14%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

10.28%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

7.01%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

5.90%

6

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset VN

2.47%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

1.42%

8

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN

1.18%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển VN

1.08%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

0.93%

M.K