Số tài khoản giao dịch phái sinh tăng 5,4% trong tháng 9

Thứ Năm, 08-10-2020, 07:35
(Ảnh minh họa)

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 9, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng so tháng trước, chiếm 0,58% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tại thời điểm cuối tháng 9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 145.797 tài khoản, tăng 5,4% so tháng trước.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 9, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 135.483 hợp đồng, giảm 27,22% so tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 225.177 hợp đồng vào ngày 9-9, giảm 15,4% so mức cao nhất trong tháng 8.    

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 4,31% so tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9, OI đạt 34.499 hợp đồng. Tuy nhiên, mức OI cao nhất trong tháng 9, tại ngày 10-9, đạt 34.659 hợp đồng.  

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 9, không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30-9 là 0 hợp đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng từ 83,79% trong tháng trước lên 84,13% trong tháng này khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm từ mức 15,46% xuống 15,05% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng so tháng trước, chiếm 1,77%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 tiếp tục tăng so tháng trước, chiếm 0,58% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 145.797 tài khoản, tăng 5,4% so tháng trước.

LÊ MINH