Phiên giao dịch phái sinh kỷ lục đạt 305.139 hợp đồng

Thứ Hai, 06-07-2020, 10:08
(Ảnh minh họa)

Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 6, về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, thanh khoản trên thị trường giảm so tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 179.299 hợp đồng/phiên, giảm 12,7% so tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 305.139 hợp đồng vào ngày 12-6, tăng 9,1% so mức cao nhất trong tháng 5. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.

Như vậy, tính trong sáu tháng đầu năm 2020, tổng KLGD đạt 20.022.936 hợp đồng, tăng 90% so cả năm 2019, KLGD bình quân phiên đạt 165.479 hợp đồng, tăng 86,48% so năm 2019.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng mạnh 34,05% so tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6, OI đạt 27.060 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 6 đạt 28.341 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 11-6.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 6, có 9 hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30-6 là 9 hợp đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục giảm từ 87,74% trong tháng 5 xuống còn 85,39%, trong tháng 6, khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 13,81% toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng so tháng trước, chiếm 1,69%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6 tăng trở lại so tháng trước, chiếm 0,81% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó các giao dịch hợp đồng tương lai TPCP đều được thực hiện bởi các tổ chức trong nước.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 6, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 126.147 tài khoản, tăng 6,79% so tháng trước.

THIÊN HƯƠNG