Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 10,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 9

Thứ Hai, 19-10-2020, 18:40
(Ảnh minh họa)

Ngày 19-10, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 9, có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 30 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trên tổng số 90 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công đạt 10,5 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế chín tháng đầu năm 2020, đã có 1.660 đợt phát hành TPDN trên tổng số 2.220 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công lũy kế chín tháng đạt 303,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,1% trên tổng giá trị đăng ký phát hành trong chín tháng. Số doanh nghiệp phát hành thành công trong chín tháng đầu năm 2020 là 203 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 9 là các tổ chức tín dụng, chiếm đến 90,2% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,21 năm.

Giá trị phát hành của công ty chứng khoán chiếm 1,58% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 1 năm; các doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản chiếm 1,43% với kỳ hạn là 5 năm; các doanh nghiệp ngành xây dựng chiếm 1,24% với kỳ hạn là 3 năm; các doanh nghiệp sản xuất chiếm 0,57% với kỳ hạn là 2 năm; các doanh nghiệp khác chiếm 4,99% với kỳ hạn là 2,81 năm.

Đặc biệt, trong tháng 9, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 75 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế, gấp 2,5 lần so giá trị đăng ký phát hành, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 7 năm.

M.K