Hai cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ tại HNX

Thứ Tư, 23-12-2020, 16:14
(Ảnh minh họa)

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo tới các nhà đầu tư, cổ phiếu DTK của TCT Điện lực TKV-CTCP và cổ phiếu PRE của TCTCP Tái bảo hiểm PVI vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, do thời gian niêm yết dưới 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên; đồng thời, HNX cũng vừa đưa cổ phiếu THD của CTCP Thaiholding ra khỏi danh sách này.

Cụ thể, với lý do thời gian niêm yết dưới 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của TCTCP Tái bảo hiểm PVI, loại cổ phiếu phổ thông, mã chứng khoán PRE, sẽ không được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 24-12-2020.

Cùng với lý do trên, cổ phiếu của TCT Điện lực TKV-CTCP, loại cổ phiếu phổ thông, mã chứng khoán DTK, sẽ không được phép giao dịch ký quỹ kể từ 25-12-2020.

Hai cổ phiếu này sẽ được Sở GDCK Hà Nội xem xét đưa ra khỏi danh sách này khi cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Trước đó, HNX cũng đưa cổ phiếu của CTCP Thaiholding, loại cổ phiếu phổ thông, mã chứng khoán THD, ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, kể từ ngày 22-12-2020, do thời gian niêm yết đã đủ 6 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên.

THIÊN HƯƠNG