Doanh nghiệp bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán

Thứ Sáu, 03-04-2020, 12:24
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 3-4, cho biết, trong tháng 3, diễn ra hai phiên bán đấu giá thoái vốn tại các công ty CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5). Kết quả, cả hai phiên đấu giá này đều bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán, thu về hơn 403 tỷ đồng.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong hai phiên này đạt hơn 19,9 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 38,4 triệu cổ phần, gấp 1,93 lần số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần trúng giá của hai phiên đạt hơn 19,9 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Tổng số tiền thu được của hai phiên đấu giá trong tháng đạt hơn 403 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 204 tỷ đồng, chênh lệch so giá trị tính theo giá khởi điểm hơn 3,5 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2020, đã có năm phiên đấu giá được tổ chức tại HNX, tổng số cổ phần chào bán đạt 29,9 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 29,9 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%, tổng số tiền trúng giá đạt 745,5 tỷ đồng.

Thống kê các phiên đấu giá tại HNX tháng 3-2020

STT

Tên công ty

Số cổ phần
chào bán
(cổ phần)

Số cổ phần bán được
(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh

2.367.040

2.367.040

61.553.040.000

2

Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5)

17.560.000

17.560.000

342.420.000.000

Danh sách các phiên đấu giá tháng 4-2020

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng
chào bán
(cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

CTCP Ắc quy Tia Sáng

3.440.252

6/4/2020

13/04/2020

2

CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam

19.528.409

31/3/2020

7/4/2020

3

CTCP Pin Hà Nội

144.533

26/3/2020

1/4/2020

THIÊN HƯƠNG