Danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số VNX Allshare và VNX50

Thứ Ba, 20-10-2020, 14:15
(Ảnh minh họa)

Ngày 20-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Bộ chỉ số VNX-Index có hiệu lực vào ngày 2-11.

M.K