94% doanh nghiệp châu Âu muốn duy trì và tăng đầu tư tại Việt Nam

Chủ Nhật, 23-12-2018, 20:46
Bìa khảo sát BCI quý 3 - 2018

NDĐT - Ngày 6-11, Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý 3 - 2018. Theo đó, có đến 94% doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoặc tăng mức đầu tư tại Việt Nam.

71% đánh giá triển vọng kinh doanh “Rất tốt” và “Tốt”

Theo kết quả khảo sát của EuroCham, chỉ số BCI quý 3 - 2018 ở mức 81 điểm, kết quả cao thứ hai kể từ cuối năm 2016, cho thấy niềm tin các doanh nghiệp châu Âu vào môi trường thương mại và đầu tư của Việt Nam.

Trả lời về tình hình kinh doanh, 68% doanh nghiệp thành viên EuroCham phản hồi kinh doanh “Rất tốt” (11%) và “Tốt” (57%). Theo Eurocham, điều này tiếp tục cho thấy Việt Nam có một môi trường kinh doanh tích cực cho các doanh nghiệp châu Âu phát triển.

Đánh giá về triển vọng kinh doanh cho quý tiếp theo, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu vẫn thể hiện tinh thần lạc quan với 71% số doanh nghiệp được hỏi trả lời “Rất tốt” (11%) và “Tốt” (60%) khi dự đoán tình hình kinh doanh đến cuối năm 2018.

Tại câu hỏi đánh giá về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam quý 4 - 2018, các thành viên EuroCham cũng bày tỏ sự lạc quan khi có tới 59% thành viên, tăng so với quý 2 - 2018 (57%), đánh giá tình hình vĩ mô ổn định và sẽ được cải thiện.

71% dự đoán tăng doanh thu và lợi nhuận

Khảo sát của Eurocham cũng đi sâu vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu với các câu hỏi về kế hoạch nhân sự, đầu tư, cũng như triển vọng doanh thu trong quý tới.

Trả lời câu hỏi, một nửa các doanh nghiệp của Eurocham cho biết đã lên kế hoạch tăng nhân sự trong quý 4 - 2018. Trong đó, 42% “Tăng tương đối” và 8% “Tăng đáng kể”.

Về kế hoạch đầu tư, có tới 94% doanh nghiệp trả lời khảo sát có kế hoạch tiếp tục duy trì hoặc tăng đầu tư tại Việt Nam. Theo đó, 41% doanh nghiệp trả lời sẽ “Duy trì” mức đầu tư hiện tại, 42% sẽ “Tăng tương đối” đầu tư và 11% sẽ “Tăng đáng kể” đầu tư trong quý cuối của năm 2018.

Phản hồi về dự đoán về doanh thu và lợi nhuận trong quý 4 - 2018, 71% thành viên EuroCham dự đoán mức tăng trưởng “Đáng kể” (15%) hoặc “Tương đối” (56%).

KHÁNH GIANG