Những người làm sạch, đẹp phố phường

Thứ Năm, 13-09-2012, 15:25
Công nhân vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Khách phương xa đến TP Hồ Chí Minh thời điểm này, ai cũng phải thừa nhận thành phố khang trang, sạch sẽ hơn.

Ðó chính là nhờ công lao của những công nhân Công ty Vệ sinh - Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh, với nỗ lực không ngừng, họ đã góp phần đưa thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.