Thêm nhiều điểm vui chơi cho thiếu nhi

Thứ Hai, 13-02-2012, 15:04
Khu vui chơi dành cho thiếu nhi trong Công viên Hoàng Văn Thụ , Công viên 23-9 và Công viên văn hóa Tao Ðàn mới được đưa

Với phương châm trẻ em cần có chỗ vui chơi, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện, huy động mọi nguồn lực với sự đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp. Ðến nay, nhiều sân chơi cho thiếu nhi đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Ðáng chú ý,  tất cả các sân chơi mới xây dựng này đều không thu phí, tạo điều kiện cho con em người lao động có chỗ vui chơi lành mạnh, thoải mái.