Rộn ràng khí thế sản xuất đầu năm

Thứ Hai, 30-01-2012, 14:34
Hòa trong không khí đồng loạt ra quân sản xuất đầu xuân trong cả nước, tại TP Hồ Chí Minh, việc sản xuất tại một số đơn vị đã bắt đầu từ ngày mồng 1 Tết như Tân cảng Cát Lái... Các đơn vị kinh tế khác cũng đã bắt tay vào sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong những ngày đầu xuân mới và sớm hoàn thành kế hoạch quý 1 trong những tháng đầu năm này.
Hòa trong không khí đồng loạt ra quân sản xuất đầu xuân trong cả nước, tại TP Hồ Chí Minh, việc sản xuất tại một số đơn vị đã bắt đầu từ ngày mồng 1 Tết như Tân cảng Cát Lái... Các đơn vị kinh tế khác cũng đã bắt tay vào sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong những ngày đầu xuân mới và sớm hoàn thành kế hoạch quý 1 trong những tháng đầu năm này.