Quá tải trong bệnh viện

Thứ Hai, 12-12-2011, 14:07
Người bệnh nằm ngay hành lang lối đi tại Bệnh viện Ung bướư và Bệnh viện chấn thương chỉnh hình.
Các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh như Bệnh viện Chợ Rẫy, Ung Bướu, Chấn thương chỉnh hình, Nhi Ðồng 1... ngoài việc điều trị cho các người bệnh tại thành phố còn phải điều trị cho nhiều người bệnh từ các tỉnh khác đến.

Do vậy, hiện nay nhiều bệnh viện bị quá tải từ phòng khám đến phòng điều trị..., phòng cấp cứu và ngay cả khuôn viên bệnh viện. Việc quá tải trong các bệnh viện làm ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, phục vụ cũng như khó khăn trong việc phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu... Thiết nghĩ việc đầu tư nâng cấp mở rộng và xây dựng nhiều bệnh viện mới cần được tiến hành khẩn trương để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Ảnh: CAO THĂNG