Nhiêu Lộc - Thị Nghè đón xuân

Thứ Năm, 05-01-2012, 14:51
Công nhân trồng cỏ và hoa tạo cảnh quan.
Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP Hồ Chí Minh đã kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong đời sống, sinh hoạt của người dân sống trong khu vực của dự án. Cho đến nay, gần đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, một số đoạn của dự án đã dần được hoàn thiện, cây xanh và một số tiểu cảnh đã hoàn thành, mang lại sắc xuân cho hệ thống này. Tết đến những người dân trong khu vực này sẽ đón xuân trong không khí sạch, đẹp, trong lành.
Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP Hồ Chí Minh đã kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong đời sống, sinh hoạt của người dân sống trong khu vực của dự án. Cho đến nay, gần đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, một số đoạn của dự án đã dần được hoàn thiện, cây xanh và một số tiểu cảnh đã hoàn thành, mang lại sắc xuân cho hệ thống này. Tết đến những người dân trong khu vực này sẽ đón xuân trong không khí sạch, đẹp, trong lành.