Ống kính cuộc sống

Nghề nguy hiểm

Thứ Bảy, 04-02-2012, 14:32
Công nhân làm việc giữa nắng bụi trên cầu Rạch Chiếc.
Họ là những công nhân hằng ngày tham gia quét dọn vệ sinh các cây cầu lớn trên địa bàn thành phố, như cầu Sài Gòn, cầu vượt Sóng Thần, cầu Thủ Thiêm, cầu Rạch Chiếc... Ðây là một công việc vất vả, phải hứng chịu nhiều khói bụi ô nhiễm, tiếng ồn vì phải làm việc ngoài trời. Tuy nhiên, số công nhân này không được trang bị phương tiện bảo hộ đầy đủ cho nên thường dễ gặp tai nạn trong quá trình làm việc.
Họ là những công nhân hằng ngày tham gia quét dọn vệ sinh các cây cầu lớn trên địa bàn thành phố, như cầu Sài Gòn, cầu vượt Sóng Thần, cầu Thủ Thiêm, cầu Rạch Chiếc... Ðây là một công việc vất vả, phải hứng chịu nhiều khói bụi ô nhiễm, tiếng ồn vì phải làm việc ngoài trời. Tuy nhiên, số công nhân này không được trang bị phương tiện bảo hộ đầy đủ cho nên thường dễ gặp tai nạn trong quá trình làm việc.