Nghĩa cử nhân ái

Thứ Năm, 16-02-2012, 15:07
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều trường đại học và bệnh viện tuyến trên, nhiều người đến học tập và chữa bệnh gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ðể chia sẻ bớt những khó khăn này, nhiều "Mạnh thường quân" đã lập ra những bếp ăn miễn phí hoặc giá rẻ, những bình nước trà đá miễn phí..., đây là nghĩa cử nhân ái cần được hoan nghênh và nhân rộng.

Ảnh: TUẤN VƯƠNG