Lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ

Thứ Sáu, 14-10-2011, 02:23
Hàng quán chiếm dụng cả lòng đường trên quốc lộ 1A, đoạn qua quận Thủ Ðức.

Theo Luật Giao thông đường bộ, giới hạn hành lang an toàn đường bộ tại các tuyến quốc lộ là 17 m nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân hai bên đường. Tuy nhiên, trên các tuyến quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội (đoạn đi qua TP Hồ Chí Minh) đang bị lấn chiếm nghiêm trọng. Tại nhiều địa điểm, người dân vô tư mở hàng quán, cửa hàng sửa chữa ô-tô, dựng máy móc lấn chiếm ra tận lòng đường. Tình trạng này tồn tại nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ảnh: XUÂN PHÚ