Ống kính cuộc sống

Gia cầm chưa kiểm dịch vẫn bán tràn lan, công khai

Thứ Sáu, 11-11-2011, 02:14
Gia cầm bán dưới lòng đường Trang Tử (quận 5).
Dịch cúm gia cầm thường bùng phát vào cuối năm, cho nên công tác quản lý cấm buôn bán gia cầm sống chưa qua kiểm dịch (từ năm 2005) cần được thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, gia cầm sống đang được bày bán phổ biến và công khai tại nhiều nơi, như trên cầu Chợ Cầu, cầu Trường Ðai, đường Trang Tử, Nguyễn Văn Linh... Việc buôn bán này tiềm ẩn nguy cơ truyền cúm gia cầm sang người, phát sinh thành dịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ, việc thực hiện nghiêm túc lệnh cấm buôn bán gia cầm sống chưa qua kiểm dịch cần làm một cách triệt để, không để dịch cúm gia cầm bùng phát, bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Dịch cúm gia cầm thường bùng phát vào cuối năm, cho nên công tác quản lý cấm buôn bán gia cầm sống chưa qua kiểm dịch (từ năm 2005) cần được thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, gia cầm sống đang được bày bán phổ biến và công khai tại nhiều nơi, như trên cầu Chợ Cầu, cầu Trường Ðai, đường Trang Tử, Nguyễn Văn Linh... Việc buôn bán này tiềm ẩn nguy cơ truyền cúm gia cầm sang người, phát sinh thành dịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ, việc thực hiện nghiêm túc lệnh cấm buôn bán gia cầm sống chưa qua kiểm dịch cần làm một cách triệt để, không để dịch cúm gia cầm bùng phát, bảo vệ sức khỏe cho người dân.