Góp sức chống nạn rải đinh trên quốc lộ

Thứ Hai, 05-03-2012, 14:42
Các đội viên tình nguyện của quận Ðoàn 9 làm nhiệm vụ hút đinh trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn cầu Rạch Chiếc).
Nạn rải đinh trên quốc lộ gây nguy hiểm, là nỗi ám ảnh và bức xúc cho người tham gia giao thông.

Ðể góp sức chống lại vấn nạn này, Ðoàn viên thanh niên ở những khu vực thường có hiện tượng này đã tổ chức các đội tình nguyện hút đinh và vá xe miễn phí cho những người gặp nạn. Ðây là việc làm tốt, đáng hoan nghênh.