Chợ tự phát, càng cấm càng mọc!

Thứ Hai, 22-08-2011, 12:37
Dù có bảng cấm nhưng chợ cóc trên quốc lộ 13, quận Thủ Ðức vẫn họp ngang nhiên.
Nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm dẹp bỏ tình trạng các chợ tự phát. Nhiều chợ tự phát mọc ngay trên quốc lộ, hầm cầu vượt... gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Ðiều đáng nói, khi nhiều chợ tự phát chưa dẹp được thì nhiều chợ "cóc" khác đã mọc lên. Thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai cuộc vận động nếp sống văn minh đô thị nhưng không lẽ với chợ cóc, chợ tự phát, các cơ quan chức năng lại bó tay?