Ống kính cuộc sống

Chưa hợp lý chỗ đỗ xe ô-tô du lịch

Thứ Ba, 15-11-2011, 04:02
Xe ô-tô du lịch đậu kín vỉa hè trước cửa Nhà trẻ Thành phố trên đường Trần Quốc Thảo.
Thành phố Hồ Chí Minh có lượng xe ô-tô du lịch lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, đến nay, các bãi xe có thu phí chỉ là tạm thời, tận dụng những cung đường trống vắng, song vì số lượng xe ngày càng tăng nên sự "tận dụng" này đã nảy sinh ùn tắc cục bộ. Ngày 24-8-2011, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị sắp xếp lại các bãi đậu xe có thu phí ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhằm tránh ùn tắc cục bộ và trả lại vẻ mỹ quan cho đô thị. Các cơ quan chức năng của thành phố cần rốt ráo vào cuộc chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, trong lúc chờ có các bãi xe theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Thành phố Hồ Chí Minh có lượng xe ô-tô du lịch lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, đến nay, các bãi xe có thu phí chỉ là tạm thời, tận dụng những cung đường trống vắng, song vì số lượng xe ngày càng tăng nên sự "tận dụng" này đã nảy sinh ùn tắc cục bộ. Ngày 24-8-2011, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị sắp xếp lại các bãi đậu xe có thu phí ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhằm tránh ùn tắc cục bộ và trả lại vẻ mỹ quan cho đô thị. Các cơ quan chức năng của thành phố cần rốt ráo vào cuộc chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, trong lúc chờ có các bãi xe theo quy hoạch đã được phê duyệt.
duonganhngoc